فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 34 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان
مقایسه تطبیقی آئین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سالهای ۹۸ و ۹۹
اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار به سازمان حفظ نباتات کشور
فرم های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای پیشنهادات لایحه بودجه سال 1399
فرمهای عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، اولویت های ابلاغی رئیس جمهور محترم به وزیر جهاد کشاورزی و تبصره های قانون بودجه سال 1398 کل کشور- معاونت امور زراعت
فرمهای عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، اولویت های ابلاغی رئیس جمهور محترم به وزیر جهاد کشاورزی و تبصره های قانون بودجه سال 1398 کل کشور- سازمان چای ایران
فرمهای عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، اولویت های ابلاغی رئیس جمهور محترم به وزیر جهاد کشاورزی و تبصره های قانون بودجه سال 1398 کل کشور- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
فرمهای عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، اولویت های ابلاغی رئیس جمهور محترم به وزیر جهاد کشاورزی و تبصره های قانون بودجه سال 1398 کل کشور- سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
فرمهای عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، اولویت های ابلاغی رئیس جمهور محترم به وزیر جهاد کشاورزی و تبصره های قانون بودجه سال 1398 کل کشور- سازمان شیلات ایران
فرمهای عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، اولویت های ابلاغی رئیس جمهور محترم به وزیر جهاد کشاورزی و تبصره های قانون بودجه سال 1398 کل کشور- شرکت شهرکهای کشاورزی
فرمهای عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، اولویت های ابلاغی رئیس جمهور محترم به وزیر جهاد کشاورزی و تبصره های قانون بودجه سال 1398 کل کشور- شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
فرمهای عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، اولویت های ابلاغی رئیس جمهور محترم به وزیر جهاد کشاورزی و تبصره های قانون بودجه سال 1398 کل کشور- صندوق بیمه کشاورزی
فرمهای عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، اولویت های ابلاغی رئیس جمهور محترم به وزیر جهاد کشاورزی و تبصره های قانون بودجه سال 1398 کل کشور- شرکت پشتیبانی امور دام کشور
فرمهای عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، اولویت های ابلاغی رئیس جمهور محترم به وزیر جهاد کشاورزی و تبصره های قانون بودجه سال 1398 کل کشور- دفتر امور اقتصادی
فرمهای عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، اولویت های ابلاغی رئیس جمهور محترم به وزیر جهاد کشاورزی و تبصره های قانون بودجه سال 1398 کل کشور- دفتر امور بین الملل و سازمانهای تخصصی
فرمهای عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، اولویت های ابلاغی رئیس جمهور محترم به وزیر جهاد کشاورزی و تبصره های قانون بودجه سال 1398 کل کشور- دفتر محیط زیست و سلامت غذا
فرمهای عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، اولویت های ابلاغی رئیس جمهور محترم به وزیر جهاد کشاورزی و تبصره های قانون بودجه سال 1398 کل کشور- دفتر مدیریت بحران
فرمهای عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، اولویت های ابلاغی رئیس جمهور محترم به وزیر جهاد کشاورزی و تبصره های قانون بودجه سال 1398 کل کشور- معاونت توسعه مدیریت و منابع
فرمهای عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، اولویت های ابلاغی رئیس جمهور محترم به وزیر جهاد کشاورزی و تبصره های قانون بودجه سال 1398 کل کشور- مؤسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
فرمهای عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، اولویت های ابلاغی رئیس جمهور محترم به وزیر جهاد کشاورزی و تبصره های قانون بودجه سال 1398 کل کشور- مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
فرمهای عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، اولویت های ابلاغی رئیس جمهور محترم به وزیر جهاد کشاورزی و تبصره های قانون بودجه سال 1398 کل کشور- شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
فرمهای عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، اولویت های ابلاغی رئیس جمهور محترم به وزیر جهاد کشاورزی و تبصره های قانون بودجه سال 1398 کل کشور- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
فرمهای عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، اولویت های ابلاغی رئیس جمهور محترم به وزیر جهاد کشاورزی و تبصره های قانون بودجه سال 1398 کل کشور- مؤسسه جهاد نصر
فرمهای عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، اولویت های ابلاغی رئیس جمهور محترم به وزیر جهاد کشاورزی و تبصره های قانون بودجه سال 1398 کل کشور- مؤسسه جهاد توسعه
فرمهای عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، اولویت های ابلاغی رئیس جمهور محترم به وزیر جهاد کشاورزی و تبصره های قانون بودجه سال 1398 کل کشور- سازمان حفظ نباتات
فرمهای عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، اولویت های ابلاغی رئیس جمهور محترم به وزیر جهاد کشاورزی و تبصره های قانون بودجه سال 1398 کل کشور- سازمان دامپزشکی کشور
<<   <  1 2  >   >>  
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal