موافقتنامه های سال 93
موافقتنامه 93
موافقت نامه های تملک داراییهای سرمایه ای ملی سال 1393

1

40137006

مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری حوضه سد البرز (پاشاکلا)

2

40142002

 تجهیز مرکز تست کرج واستاندارد سازی ماشین آلات وادوات کشاورزی

3

40142004

کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

4

40144003

 مشارکت در تبدیل اراضی زراعی شیبدار استان گلستان به باغات مثمر

5

 40144004

 کمکهای فنی و اعتباری برای اصلاح و توسعه باغات

6

40144007

تامین وانتقال آب برای توسعه باغات دراراضی شیب دار

7

40144009

 توسعه واصلاح باغات زیتون کشور

8

40144017

ساماندهی تولید،فرآوری،تجارت،تبلیغ وخرید تضمینی چای کشور

9

40145004

 حفظ و حراست منابع ژنی و اصلاح نژاد دام و طیور

10

40145005

 افزایش تولید شیر و گوشت قرمز

11

40145006

کمک به تامین نهاده ها وتجهیزات فنی دامپروری 

12

40145007

کمکهای فنی واعتباری برای افزایش تولیدات دام وطیور 

13

40145010

هویت دار کردن دام کشور 

14

40146005

خودکفایی گندم 

15

40146010

کمکهای فنی واعتباری برای افزایش تولیدات محصولات زراعی وگلخانه ای

16

40146014

تدوین برنامه اصلاح الگوی کشت ومعیارهای تولیدمحصولات ارگانیک وسالم

17

40146015

کمکهای فنی واعتباری جهت توسعه تولید واستفاده از کودهای زیستی 

18

40146017

طرح تکثیر نهال خرما به روش کشت بافت 

19

40147003

استقرار سامانه اطلاعات مدیریت زنجیره ترویج ،تامین، تولید، فرآوری و فروش محصول نهایی... 

20

40152002

اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل های کشاورزی 

21

40152004

تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی ، بندهای انحرافی مستقل و شالیزاری

22

40152007

کمکهای فنی واعتباری برای اجرای عملیات آب وخاک کشاورزی 

23

40152008

کمکهای فنی واعتباری برای توسعه آبیاری تحت فشار  

40152008-اصلاحیه

کمکهای فنی واعتباری برای توسعه آبیاری تحت فشار  

24

40152018

اعتبارموضوع ماده5قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها

25

40152019

اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی درحوزه موند 

26

40152020

انتقال آب و اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی حوزه هیرمند

27

40152039

کمکهای فنی واعتباری بازسازی ونوسازی قنوات 

28

40152041 

احیای دریاچه ارومیه(تعهدات وزارت جهادکشاورزی)

 

29

40162001 

مقاوم سازی و بازسازی ساختمانهای اداری وزارت جهاد کشاورزی

40162001-اصلاحیه

 

مقاوم سازی و بازسازی ساختمانهای اداری وزارت جهاد کشاورزی

30

40162005 

تامین تجهیزات وماشین آلات

40162005

اصلاحیه 

تامین تجهیزات وماشین آلات

31

40162012

 

تهیه و احداث ساختمان اداری وزارت جهادکشاورزی

32

40201113

ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی فرعی البرز 

33

40201468

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه اترک  

34

40201469

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه ارس

35

40201470

 

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه دریاچه ارومیه

36

40201471

   ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه جازموریان-هامون 

37

40201472

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه مرکزی

 

38

40201473

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه دریای عمان

40201473-اصلاحیه

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه دریای عمان

39

40201474

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه دز-خارج ازاستان خوزستان 

40

40201475

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه دشت لوت 

41

40201476

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه زاینده رود

42

40201477

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه سفیدرود

43

40201478

 ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه کارون-خارج ازاستان خوزستان

40201478-اصلاحیه

 ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه کارون-خارج ازاستان خوزستان

44

40201479

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه کرخه-خارج ازاستان خوزستان

45

40201480

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه گرگان ودشت 

46

40201481

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه مرزی غرب کشور

47

40201482

 ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه موند

48

4020483

   کمکهای فنی واعتباری شبکه فرعی آبیاری وزهکشی حوضه های آبریزکشور 

49

40308002

اعطای کمکهای فنی واعتباری به طرحهای صنایع تبدیلی وتکمیلی کشاورزی 

50

40502015

احداث سیلوی100هزارتنی گرمسار 

51

40502016

احداث سیلوی100هزارتنی گرمسار-وامی 

 

1-موافقتنامه جزء 113 ردیف530000
2-موافقتنامه جزء 113 ردیف530000 اصلاحیه
3-موافقتنامه جزء 2 ردیف520000
4- 520000موافقتنامه شماره 1
5-فعالیتهای هزینه(جاری)1-151000
6-جزء 5 ردیف 520000
7-جزء 19 ردیف 520000
8-جزء 3 ردیف 530000
9-جزء 10 ردیف 530000
10-جزء 116 ردیف 530000
11-قانون اصلاح ماده33 9-151000
موافقتنامه شماره9 -101000 - 12 13-جزء 17 ردیف 520000
14-فعالیتهای هزینه(جاری)2-151000
15-جزء 66 ردیف 530000
16-جزء 9 ردیف 101000موافقتنامه شماره7
17-جزء 9 ردیف 101000موافقتنامه شماره 14
18-جزء 4 ردیف 520000موافقتنامه شماره 8
19-فعالیتهای هزینه(جاری)10-151000
20-قانون اصلاح ماده33 9-151000
21-جزء 1 بند ب تبصره21
22-جزء 1 بند ب تبصره21
23-فعالیتهای هزینه(جاری)7-151000
24-فعالیتهای هزینه(جاری)11-151000
جزء 1 بند ب تبصره-25
26- 550000
تاریخ به روز رسانی:
1396/05/01
تعداد بازدید:
9536
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal