موافقتنامه های سال 94
موافقتنامه های سال 1394
موافقت نامه های تملک داراییهای سرمایه ای ملی سال 1394

40142004

کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

40144003

مشارکت در تبدیل اراضی زراعی شیبدار استان گلستان به باغات مثمر

40144004

کمکهای فنی و اعتباری برای اصلاح و توسعه باغات به روش های نوین و باغات انگور به روش داربستی

40144007

تامین وانتقال آب برای توسعه باغات دراراضی شیب دار

40144009

توسعه واصلاح باغات زیتون کشور

40144017

 ساماندهی تولید،فرآوری،تجارت،تبلیغ وخرید تضمینی چای کشور

40145004

حفظ و حراست منابع ژنی و اصلاح نژاد دام و طیور

40145005

افزایش تولید شیر و گوشت قرمز

40145007

کمکهای فنی واعتباری برای افزایش تولیدات دام وطیور

40145010

هویت دار کردن دام کشور

40146010

کمکهای فنی واعتباری برای افزایش تولیدات محصولات زراعی وگلخانه ای

40146014

تدوین برنامه اصلاح الگوی کشت ومعیارهای فنی تولیدمحصولات ارگانیک وسالم

40146015

کمکهای فنی واعتباری جهت توسعه تولید کودهای زیستی

40146018

کمکهای فنی واعتباری به شرکت تعاونی شهرک گلخانه ای شهرجدیدهشتگرد

40146019

ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی

40147003

استقرار سامانه اطلاعات مدیریت زنجیره ترویج ،تامین، تولید...

40152002

اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل های کشاورزی

40152004

تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی ، بندهای انحرافی مستقل و شالیزاری

40152008

کمکهای فنی واعتباری برای توسعه روش های نوین آبیاری

40152020

اجرای عملیات انتقال آب با لوله به اراضی کشاورزی دشت سیستان

40152018

موضوع ماده 5 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها

40152019

اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی درحوزه موند

40152039

کمکهای فنی واعتباری بازسازی ونوسازی قنوات

40152041

طرح احیای دریاچه ارومیه ( تعهدات وزارت جهاد کشاورزی )

40152042

کمکهای فنی واعتباری برای توسعه روش های نوین آبیاری-جزء3بندج تبصره19 اصلاحیه شماره1

40162005

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات وماشین آلاتاصلاحیه11

40162012

تهیه و احداث ساختمان اداری وزارت جهادکشاورزی..اصلاحیه23

40166001

ارائه خدمات وزارت جهادکشاورزی بصورت الکترونیکی

40201113

ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی فرعی البرز

40201468

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه اترک..اصلاحیه4

40201469

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه ارس

40201470

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه دریاچه ارومیه

40201471

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه جازموریان-هامون

40201472

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه مرکزی

40201473

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه دریای عمان

40201474

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه دز-خارج ازاستان خوزستان

40201475

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه دشت لوت

40201476

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه زاینده رود

40201477

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه سفیدرود..اصلاحیه5

40201478

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه کارون-خارج ازاستان خوزستان

40201482

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه موند

40201479

 ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه کرخه-خارج ازاستان خوزستان

40201480

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه گرگان ودشت

40201481

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه مرزی غرب کشور

40201483

کمکهای فنی واعتباری شبکه فرعی آبیاری وزهکشی حوضه های آبریزکشور

40308002

اعطای کمکهای فنی واعتباری به طرحهای صنایع تبدیلی وتکمیلی کشاورزی

40502015

احداث سیلوی100هزارتنی گرمسار

40502016

احداث سیلوی100هزارتنی گرمسار-وامی

موافقت نامه فعالیتهای هزینه (جاری) سال1394
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/05/01
تعداد بازدید:
9333
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal