موافقتنامه های سال 95

موافقتنامه تملک 95

موافقتنامه طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی وزارت جهادکشاورزی در سال 95

طرح

عنوان طرح

1304011003

اعطای کمکهای فنی واعتباری به طرحهای صنایع تبدیلی وتکمیلی کشاورزی

1305012001

ساماندهی تولید،فرآوری،تجارت،تبلیغ وخریدتضمینی چای کشور

1305004001

احداث سیلوی100هزارتنی گرمسار

1305004002

احداث سیلوی100هزارتنی گرمسار-وامی

1306001013

مدیریت منابع طبیعی وآبخیزداری حوزه سدالبرز(پاشاکلا)

1306004001

استقرار سامانه اطلاعات مدیریت زنجیره ترویج ،تامین، تولید،(اصلاحیه شماره5)

1306010001

افزایش تولید شیر و گوشت قرمز

1306010002

کمکهای فنی واعتباری برای افزایش تولیدات دام وطیور

1306010003

هویت دار کردن دام کشور

1306012003

اجرای عملیات انتقال آب بالوله به اراضی کشاورزی دشت سیستان

1306012009

احیای دریاچه ارومیه-وزارت جهادکشاورزی(اصلاحیه شماره2)

1306007001

کمکهای فنی و اعتباری برای توسعهمکانیزاسیون کشاورزی

1306009001

تامین وانتقال آب برای توسعه باغات دراراضی شیب دار

1306009002

توسعه واصلاح باغات زیتون کشور

1306009003

کمکهای فنی و اعتباری برای اصلاح و توسعه باغات وباغات انگوربه روش نوین وباغات انگور به روش داربستی

1306009004

کمکهای فنی واعتباری برای افزایش تولیدات محصولات زراعی وگلخانه ای

1306009005

مشارکت در تبدیل اراضی زراعی شیبدار استان گلستان به باغات مثمر

1306009007

کمکهای فنی واعتباری به شرکت تعاونی شهرک گلخانه ای شهرجدید هشتگرد

1306012001

اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکلهای کشاورزی

1306012002

اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی درحوزه موند

1306012004

تجهیز و نوسازی اراضی زیرسدهای مخزنی،بندهای انحرافی مستقل وشالیزاری

اصلاحیه شماره(6)

تجهیز و نوسازی اراضی زیرسدهای مخزنی،بندهای انحرافی مستقل وشالیزاری

1306012007

کمکهای فنی واعتباری بازسازی ونوسازی قنوات

1306012008

کمکهای فنی واعتباری برای توسعه روش های نوین آبیاری(اصلاحیه شماره6)

(اصلاحیه شماره7)

کمکهای فنی واعتباری برای توسعه روش های نوین آبیاری

1306018001

تدوین برنامه اصلاح الگوی کشت ومعیارهای فنی تولیدمحصولات ارگانیک وسالم

1306022001

کمکهای فنی واعتباری جهت توسعه تولید کودهای زیستی

1306023001

حفظ و حراست منابع ژنی و اصلاح نژاد دام و طیور

1306011001

اجرای سیاستهای حمایتی توسعه کشت دانه های روغنی...

1306011002

توسعه کشت دانه های روغنی

 

توسعه کشت دانه های روغنی-اصلاحیه شماره(1)

1306011003

ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی

130033004

تثبیت کانون های بحرانی گردوغبار بامنشاء داخلی استان خوزستان

1307002111

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه ارس

1307002112

ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی حوضه جازموریان-هامون

1307002113

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه دریاچه ارومیه(اصلاحیه شماره5)

1307002114

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه دریای عمان

1307002115

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه دز-خارج ازاستان خوزستان

1307002116

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه دشت لوت

1307002117

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه زاینده رود

1307002118

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه کارون-خارج ازاستان خوزستان

1307002119

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه کرخه-خارج ازاستان خوزستان

1307002219

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه اترک(اصلاحه شماره(5)

1307002219

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه اترک(اصلاحه شماره(6)

1307002120

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه گرگان ودشت

1307002121

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه مرکزی

1307002122

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه موند

1307002183

ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی فرعی البرز

1307002220

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه سفیدرود

1307002221

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه مرزی غرب کشور

1307002228

کمکهای فنی واعتباری شبکه فرعی آبیاری وزهکشی حوضه های آبریزکشور

1310005004

ارائه خدمات وزارت جهادکشاورزی بصورت الکترونیکی

موافقتنامه های هزینه ایملی وزارت جهادکشاورزی در سال 95

 

ردیف

عنوان

520000-2

پرداخت یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی

520000-3

یارانه کالاهای اساسی وهزینه های کنترل وتنظیم بازار کلیه کالاها و محصولات کشاورزی

520000-4(شماره10)

پرداخت ضرر وزیانویارانه سود خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی

520000-4(شماره19)

پرداخت ضرر وزیانویارانه سود خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی

520000-4(شماره20)

پرداخت ضرر وزیانویارانه سود خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی

520000-19

یارانه نان

530000-9

سرمایه اولیه صندوقهای حمایت ازتوسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

530000-32

اعتبارمربوط به اخذ مابه التفاوت از کالاهای وارداتی موضوع بند1 ماده13 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

530000-32

اصلاحیه (1)

 

اصلاحیه (2)

530000-60

درآمدهای واحدهای اصلاح نژاد دام و طیور

530000-102

هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی استانی

530000-102

هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی استانی-اصلاحیه(1)

530000-146

اجرای سیاستهای حمایتی توسعه کشت دانه های دانه های روغنیوتامین سرمایه(سهم دولت) صندوق غیر دولتی دانه های روغنی

550000-8

سیاستگذاری،تحقیق،پژوهش وفعالیتهای اصلاح نژادی مرغ لاین

550000-58

ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی

550000-62

ساماندهی تولید،فرآوری،تجارت،تبلیغ و خرید تضمینی چای کشور

550000-62

ساماندهی تولید،فرآوری،تجارت،تبلیغ و خرید تضمینی چای کشور(اصلاحیه)

600000-3

سوداوراق مشارکت منتشرشده بابت طرحهای عمرانی-محورارتباطی حرم جمکران

101000-12

افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی...

101000-14
تملک مالی

تسویه بدهی های دولت مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی(شماره16)

تاریخ به روز رسانی:
1397/05/15
تعداد بازدید:
10146
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal