موافقتنامه های سال 99
موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی وزارت جهادکشاورزی(کد151000)در سال99

ردیف

شماره طرح

عنوان طرح                                                                                                                                                                                                       

 1 1304012010
اعطای کمکهای فنی واعتباری به طرحهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی
2
 1306004001استقرار سامانه اطلاعات مدیریت زنجیره ترویج ،تامین، تولید، فرآوری و فروش محصول نهایی وایجاد وبهره برداری شبکه ملی تلویزیونی
3
 1306007001کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
4
 1306009001تامین و انتقال آب برای توسعه باغات در اراضی شیب دار
5
1306009002
توسعه واصلاح باغات زیتون کشور
61306009003
کمکهای فنی و اعتباری برای اصلاح و توسعه باغات به روشهای نوین و باغات انگوربه روش داربستی واصلاح و سرشاخه کاری باغات گردو
7
 1306009008حمایت از توسعه کشت گیاهان دارویی وباغات دیم در اراضی شیبدار(43-750000)
8
 1306010001افزایش تولید شیر و گوشت قرمز
91306010002
کمکهای فنی واعتباری برای افزایش تولیدات دام وطیور
10
 1306010005حفظ و حراست منابع ژنی،هویتی و اصلاح نژاد دام وطیور
11
1306011003
 ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی (41-750000)
12 1306011005 تدوین برنامه اصلاح الگوی کشت و معیارهای فنی تولید محصولات ارگانیک و سالم
13
 1306011007کمکهای فنی واعتباری برای افزایش تولیدات محصولات زراعی وگلخانه ای،کودهای زیستی و اجرای کشاورزی حفاظتی
14 1306012001اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل های کشاورزی
15
1306012002
اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی در حوزه موند
16
1306012004
تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی ، بندهای انحرافی مستقل و شالیزاری
17
 1306012005تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
18
 1306012007کمک های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات
18-1
اصلاحیه 3
کمک های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات
19
1306012008
کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه روش های نوین آبیاری و کم فشار
20
 1306012009احیاء توسعه کشاورزی
211306012010
احیای دریاچه ارومیه(تعهدات وزارت جهادکشاورزی)
22
 1306012024ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
23
 1306012030کمکهای فنی واعتباری شبکه فرعی آبیاری و زهکشی حوضه های آبریزکشور
24
 1306012031ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی اراضی کشاورزی
25
1306017001
احداث سیلوی100هزارتنی گرمسار
26
1306017002
احداث سیلوی100هزارتنی گرمسار-وامی
27
 1306033005تثبیت کانون های بحرانی گرد و غبار با منشا داخلی استان خوزستان-تامین و پخش آب 68-530000
28
1306080001
 اعتبارات کمکهای فنی واعتباری موضوع بند(الف) تبصره (18)
28-1
 اصلاحیه 3
اعتبارات کمکهای فنی واعتباری موضوع بند(الف) تبصره (18)
 
موافقتنامه فعالیت های هزینه ای ملی وزارت جهادکشاورزی(کد151000)در سال99

ردیف

 شماره     ردیف      

عنوان ردیف                                                                                                                                                                                           

1
تبصره(14)
حمایت از تولید واشتغال باغداران سیب کشور(بند الف تبصره 18)
2
 تبصره(14)حمایت از تولید مرغ (بند الف تبصره 18)
 3 تبصره(14)حمایت از تولید و اشتغال پیازکاران (بند الف تبصره 18)
4520000-1
پرداخت یارانه نهاده ها، عوامل تولید، خریدتضمینی محصولات بخش کشاورزی
5
530000-18
وزارت جهادکشاورزی-هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی استانی
6520000-8
 ساماندهی تولید و خرید تضمینی برگ سبز چای
7550000-35
توسعه کشت دانه های روغنی
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/01/21
تعداد بازدید:
5437
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal