موافقتنامه های سال 98
موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی وزارت جهادکشاورزی(کد151000)در سال98

ردیف

شماره طرح

عنوان طرح                                                                                                                                                                                                       

 11304011003
اعطای کمکهای فنی واعتباری به طرحهای صنایع تبدیلی وتکمیلی کشاورزی (اصلاحیه شماره2)
2
 1305024002احداث سیلوی100هزارتنی گرمسار (اصلاحیه شماره2)
3
 1305024003احداث سیلوی100هزارتنی گرمسار-وامی (اصلاحیه شماره2)
4
 1306004001استقرار سامانه اطلاعات مدیریت زنجیره ترویج ،تامین، تولید، فرآوری و فروش محصول نهایی وایجاد وبهره برداری شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی (اصلاحیه شماره2)
51306007001
کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی (اصلاحیه شماره2)
6
1306009001
تامین و انتقال آب برای توسعه باغات در اراضی شیب دار (اصلاحیه شماره3)
71306009002
توسعه واصلاح باغات زیتون کشور(اصلاحیه شماره2)
8
1306009003
کمکهای فنی واعتباری برای اصلاح وتوسعه باغات به روشهای نوین وباغات انگوربه روش داربستی واصلاح وسرشاخه کاری باغات گردو(اصلاحیه شماره2)
9
1306009004
کمکهای فنی واعتباری برای افزایش تولیدات محصولات زراعی وگلخانه ای و اجرای کشاورزی حفاظتی(اصلاحیه شماره2)
101306009005
مشارکت در تبدیل اراضی زراعی شیبدار استان گلستان به باغات مثمر (اصلاحیه شماره3)
111306009008
حمایت از توسعه کشت گیاهان دارویی و باغات دیم در اراضی شیب دار(46-750000)-(اصلاحیه شماره1)
12
1306009010
اعتبارات کمکهای فنی واعتباری موضوع بند(الف) تبصره (18) (28-550000)-(اصلاحیه شماره1)
13
1306010001
افزایش تولید شیر و گوشت قرمز(اصلاحیه شماره2)
14
1306010002
کمکهای فنی واعتباری برای افزایش تولیدات دام وطیور (اصلاحیه شماره3)
15
1306010003
هویت دار کردن دام کشور (اصلاحیه شماره2)
16
1306011002
توسعه کشت دانه های روغنی (39-550000)-(اصلاحیه شماره2)
17
1306011003
ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی وتوسعه کشت چغندرقند (44-750000)-(اصلاحیه شماره2)
18
1306012001
اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل های کشاورزی (اصلاحیه شماره3)
19 1306012002اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی در حوزه موند
20
1306012004
تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی ، بندهای انحرافی مستقل و شالیزاری
211306012007
کمک های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات (اصلاحیه شماره1)
22
1306012008
کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه روش های نوین آبیاری و کم فشار(اصلاحیه شماره4)
22-1
 اصلاحیه 5
کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه روش های نوین آبیاری و کم فشار
 231306012009
احیا و توسعه کشاورزی (اصلاحیه شماره2)
24
1306012010
احیای دریاچه ارومیه (تعهدات وزارت جهادکشاورزی) (اصلاحیه شماره2)
25
1306018001
تدوین برنامه اصلاح الگوی کشت ومعیارهای فنی تولیدمحصولات ارگانیک وسالم (اصلاحیه شماره2)
26
1306022001
کمکهای فنی واعتباری جهت توسعه تولید کودهای زیستی (اصلاحیه شماره2)
27
1306023001
حفظ و حراست منابع ژنی و اصلاح نژاد دام و طیور (اصلاحیه شماره3)
28 1306033005تثبیت کانون های بحرانی گرد و غبار با منشا داخلی استان خوزستان-تامین و پخش آب (اصلاحیه شماره2)
29
1307002111
ساختمان شبکه های  آبیاری و زهکشی حوضه ارس (اصلاحیه شماره3)
30
1307002112
ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه جازموریان-هامون (اصلاحیه شماره3)
31
 1307002113ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه دریاچه ارومیه (اصلاحیه شماره2)
32
 1307002114ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه دریای عمان (اصلاحیه شماره2)
33
1307002115
ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه دز-خارج ازاستان خوزستان(اصلاحیه شماره2)
34
 1307002116ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی حوضه دشت لوت(اصلاحیه شماره2)
35
 1307002117ساختمان شبکه های  آبیاری و زهکشی حوضه زاینده رود (اصلاحیه شماره3)
36
1307002118
ساختمان شبکه های  آبیاری و زهکشی حوضه کارون - خارج از خوزستان (اصلاحیه شماره2)
37
 1307002119ساختمان  شبکه های  آبیاری و زهکشی حوضه کرخه - خارج از خوزستان (اصلاحیه شماره2)
38
 1307002120ساختمان  شبکه های آبیاری و زهکشی حوضه گرگان و دشت (اصلاحیه شماره1)
39
 1307002121ساختمان شبکه های  آبیاری و زهکشی حوضه مرکزی (اصلاحیه شماره3)
40
 1307002122ساختمان شبکه های  آبیاری و زهکشی حوضه موند (اصلاحیه شماره3)
41
1307002183
ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی فرعی البرز (اصلاحیه شماره2)
42
1307002219
ساختمان شبکه های  آبیاری و زهکشی حوضه اترک (اصلاحیه شماره4)
43
1307002220
ساختمان شبکه های  آبیاری و زهکشی حوضه  سفیدرود (اصلاحیه شماره2)
44
 1307002221ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه مرزی غرب کشور (اصلاحیه شماره4)
45
 1307002228کمکهای فنی واعتباری شبکه فرعی آبیاری وزهکشی حوضه های آبریزکشور (اصلاحیه شماره2)
 
موافقتنامه فعالیت های هزینه ای ملی وزارت جهادکشاورزی(کد151000)در سال98

ردیف

 شماره     ردیف      

عنوان ردیف                                                                                                                                                                                           

1520000-1
یارانه نهاده ها،عوامل تولید،خرید تضمینی محصولات،تنظیم بازار بخش کشاورزی (شماره4)
2
520000-1,9
 خرید تضمینی چای کشور (شماره9)
 3 520000-5یارانه خرید تضمینی گندم (شماره2)
4
530000-9
 اعتبار مربوط به اخذ مابه التفاوت از کالاهای وارداتی موضوع بند 1 ماده 13 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم...(شماره8)
5
530000-18
وزارت جهادکشاورزی- هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی استانی (شماره1)
6
 530000-49تسویه بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی وتعاونی ونهادهای عمومی غیر دولتی از طریق تهاتر... (شماره10)
7 550000-39 توسعه کشت دانه های روغنی (شماره5)
8
550000-60
کمک به صندوق توسعه نوغانداری و صندوق توسعه زیتون کشور(شماره6)
9101000-4
افزایش سرمایه صندوق های حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی وتکمیل وایجادشهرکهای کشاورزی(گلخانهای،شیلاتی ودامی)...(شماره7)
 

تاریخ به روز رسانی:
1399/02/27
تعداد بازدید:
25857
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal