موافقتنامه های سال 97
موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی وزارت جهادکشاورزی(کد1-151000)در سال97

ردیف

شماره طرح

عنوان طرح

 11304011003
اعطای کمکهای فنی واعتباری به طرحهای صنایع تبدیلی وتکمیلی کشاورزی (اصلاحیه شماره1)
21305024002
احداث سیلوی100هزارتنی گرمسار(اصلاحیه شماره1)
3
 1305024003احداث سیلوی100هزارتنی گرمسار-وامی(اصلاحیه شماره1)
 4 1306004001استقرار سامانه اطلاعات مدیریت زنجیره ترویج ،تامین، تولید،... (اصلاحیه شماره 1)
5
1306007001 کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی(اصلاحیه شماره1)
 61306009001
تامین و انتقال آب برای توسعه باغات در اراضی شیب دار (اصلاحیه شماره2)
7
1306009002 توسعه واصلاح باغات زیتون کشور(اصلاحیه شماره1)
8
 1306009003کمکهای فنی و اعتباری برای اصلاح و توسعه باغات به روشهای نوین و باغات انگوربه روش داربستی واصلاح و سرشاخه کاری باغات گردو(اصلاحیه شماره1)
9
 1306009004کمکهای فنی واعتباری برای افزایش تولیدات محصولات زراعی وگلخانه ای و اجرای کشاورزی حفاظتی (اصلاحیه شماره1)
101306009005
مشارکت در تبدیل اراضی زراعی شیبدار استان گلستان به باغات مثمر (اصلاحیه شماره2)
11
1306009008
حمایت از توسعه کشت گیاهان دارویی و باغات دیم در اراضی شیب دار54-750000
121306009010
اعتبارات کمکهای فنی واعتباری موضوع بند(الف) تبصره (18)
13
 1306010001افزایش تولید شیر و گوشت قرمز (اصلاحیه شماره 1)
14
 1306010002کمکهای فنی واعتباری برای افزایش تولیدات دام وطیور(اصلاحیه شماره2)
151306010003
هویت دار کردن دام کشور (اصلاحیه شماره1)
161306011003
ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی وتوسعه کشت دانه های روغنی و چغندرقند (اصلاحیه شماره1)
17
1306012001
اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل های کشاورزی (اصلاحیه شماره1)
17-1
 1306012001 اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل های کشاورزی (اصلاحیه شماره2)
18
 1306012002اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی در حوزه موند (اصلاحیه شماره2)
19
 1306012003اجرای عملیات انتقال آب با لوله به اراضی کشاورزی دشت سیستان (اصلاحیه شماره 1)
 19-11306012003
اجرای عملیات انتقال آب با لوله به اراضی کشاورزی دشت سیستان (اصلاحیه شماره2)
201306012004
تجهیز و نوسازی اراضی زیرسدهای مخزنی، بندهای انحرافی مستقل و شالیزاری (اصلاحیه شماره1)
21
 1306012007کمک های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات (اصلاحیه شماره2)
 221306012008
کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه روش های نوین آبیاری و کم فشار (اصلاحیه شماره2)
22-1
1306012008
کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه روش های نوین آبیاری و کم فشار(اصلاحیه شماره3)
231306012009
احیاء توسعه کشاورزی (اصلاحیه شماره 1)
24
1306012010
احیای دریاچه ارومیه(تعهدات وزارت جهادکشاورزی) اصلاحیه شماره1
25
 1306012011تامین آب نخیلات شادگان استان خوزستان 
26
1306018001
تدوین برنامه اصلاح الگوی کشت ومعیارهای فنی تولیدمحصولات ارگانیک وسالم(اصلاحیه شماره1)
27
1306022001 کمکهای فنی واعتباری جهت توسعه تولید کودهای زیستی(اصلاحیه شماره1)
28
 1306023001حفظ و حراست منابع ژنی و اصلاح نژاد دام و طیور(اصلاحیه شماره1)
28-1
 1306023001حفظ وحراست منابع ژنی واصلاح نژاد دام وطیور (اصلاحیه شماره2)
29
1306033005
تثبیت کانون های بحرانی گرد و غبار با منشاء داخلی استان خوزستان-تامین وپخش آب
30
 1307002111ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی حوضه ارس(اصلاحیه شماره1)
30-1
 1307002111ساختمان شبکه های  آبیاری و زهکشی حوضه ارس (اصلاحیه شماره2)
311307002112
ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه جازموریان-هامون (اصلاحیه شماره2)
32
1307002113
ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه دریاچه ارومیه (اصلاحیه شماره1)
33
1307002114
ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه دریای عمان(اصلاحیه شماره1)
34
1307002115
ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه دز-خارج ازاستان خوزستان(اصلاحیه شماره1)
35
1307002116
ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی حوضه دشت لوت(اصلاحیه شماره1)
36
 1307002117ساختمان شبکه های  آبیاری و زهکشی حوضه زاینده رود
37
 1307002118ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی حوضه کارون - خارج از خوزستان(اصلاحیه شماره1)
38
 1307002119ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی حوضه کرخه - خارج از خوزستان(اصلاحیه شماره1)
391307002120
ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی حوضه گرگان و دشت(اصلاحیه شماره2)
40
 1307002121ساختمان شبکه های  آبیاری و زهکشی حوضه مرکزی
411307002122
ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی حوضه موند (اصلاحیه شماره1)
41-1
1307002122ساختمان شبکه های  آبیاری و زهکشی حوضه موند (اصلاحیه شماره2)
42
 1307002183ساختمان شبکه آبیاری وزهکشی فرعی البرز
43
 1307002219ساختمان شبکه های  آبیاری و زهکشی حوضه اترک (اصلاحیه شماره2)
43-1
 1307002219ساختمان شبکه های  آبیاری و زهکشی حوضه اترک (اصلاحیه شماره3)
44
 1307002220ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی حوضه سفیدرود(اصلاحیه شماره1)
45 1307002221ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه مرزی غرب کشور (اصلاحیه شماره2)
45-1
1307002221
ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه مرزی غرب کشور(اصلاحیه شماره3)
46
 1307002228کمکهای فنی واعتباری شبکه فرعی آبیاری وزهکشی حوضه های آبریزکشور(اصلاحیه شماره1)
 
 موافقتنامه فعالیت های هزینه ای(متفرقه)وزارت جهادکشاورزی(کد1-151000)در سال97

ردیف

شماره ردیف

عنوان

1
101000-9
اعتبارات موضوع فروش سهام،سهم الشرکه،اموال... متعلق به دولت وموسسات وشرکتهای... شماره11
2
 101000-11افزایش سرمایه صندوق های حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی وتکمیل وایجادشهرکهای... شماره10
3 101000-12تسویه بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی... (اوراق تسویه خزانه) شماره 13
4101000-14
تسویه بدهی های دولت   "    "   "   از طریق تهاتر بدهی به بانک ها شماره 12
5520000-1
پرداخت یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی (شماره1)
6
520000-2 
یارانه کالاهای اساسی و هزینه های کنترل و تنظیم بازار کلیه کالاهاومحصولات کشاورزی...(شماره8)
7520000-10
یارانه خرید تضمینی گندم (شماره 5)
8
520000-12
ساماندهی تولید و خرید تضمینی چای کشور (شماره2)
8-1
اصلاحیه شماره1
ساماندهی تولید و خرید تضمینی چای کشور (شماره2)
9
520000-13
ساماندهی وضعیت تولید،فرآوری،بازار ومصرف شیر وتشکیل صندوق حمایت از توسعه زنجیره صنعت شیر کشور(شماره 4)
10
530000-10
اعتبار مربوط به اخذ مابه التفاوت از کالاهای وارداتی موضوع بند(1)ماده(13)قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (شماره6)
11530000-19
وزارت جهادکشاورزی-هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی استانی(شماره3)
12530000-50
اعتبار موضوع بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 97 (شماره 7)
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/24
تعداد بازدید:
14533
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal