موافقتنامه های سال 96

موافقتنامه های طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی وزارت جهادکشاورزی(کد1-151000) درسال 96

ردیف

شماره طرح

عنوان طرح

 11304011003
 اعطای کمکهای فنی واعتباری به طرحهای صنایع تبدیلی وتکمیلی کشاورزی
 2 1305024002احداث سیلوی100هزارتنی گرمسار
3
1305024003
احداث سیلوی100هزارتنی گرمسار-وامی 
4
1306004001
استقرار سامانه اطلاعات مدیریت زنجیره ترویج ،تامین، تولید، فرآوری و فروش ...

5

1306007001

کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

 61306009001
تامین وانتقال آب برای توسعه باغات دراراضی شیب دار 
 6-1 اصلاحیه شماره(1) تامین وانتقال آب برای توسعه باغات دراراضی شیب دار(47-550000)
71306009002
توسعه واصلاح باغات زیتون کشور
8

1306009003

کمکهای فنی و اعتباری برای اصلاح و توسعه باغات به روشهاواصلاح...

9

1306009004

کمکهای فنی واعتباری برای افزایش تولیدات محصولات زراعی وگلخانه ای

10

1306009005

مشارکت در تبدیل اراضی زراعی شیبدار استان گلستان به باغات مثمر

 10-1 اصلاحیه شماره(1) مشارکت در تبدیل اراضی زراعی شیبدار استان گلستان به باغات مثمر(47-550000)
11

1306010001

افزایش تولید شیر و گوشت قرمز

12

1306010002

کمکهای فنی واعتباری برای افزایش تولیدات دام وطیور

12-1
 اصلاحیه شماره(1) کمکهای فنی واعتباری برای افزایش تولیدات دام وطیور

13

1306010003

هویت دار کردن دام کشور

14
 1306011001اجرای سیاستهای حمایتی توسعه کشت دانه های روغنی...(138-530000)

15

1306011002

توسعه کشت دانه های روغن(73-550000)

15-1
اصلاحیه شماره(1)  توسعه کشت دانه های روغن(47-550000)
 16 1306011003 ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی (57-550000)
17
1306012001
اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل های کشاورزی 

18

1306012002

اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی در حوزه موند

 18-1 اصلاحیه شماره(1)  اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی در حوزه موند 

19

1306012003

اجرای عملیات انتقال آب با لوله به اراضی کشاورزی دشت سیستان

20
 1306012004 تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی ، بندهای انحرافی مستقل و شالیزاری
 211306012007
کمکهای فنی واعتباری بازسازی ونوسازی قنوات
 21-1 اصلاحیه شماره(1) 
کمکهای فنی واعتباری بازسازی ونوسازی قنوات 
22
 1306012008کمکهای فنی واعتباری برای توسعه روش های نوین آبیاری وکم فشار 
22-1 اصلاحیه شماره(1)  کمکهای فنی واعتباری برای توسعه روش های نوین آبیاری وکم فشار
 231306012009
احیا و توسعه کشاورزی
 241306012010
 احیای دریاچه ارومیه(تعهدات وزارت جهادکشاورزی)

 25

1306018001

تدوین برنامه اصلاح الگوی کشت ومعیارهای فنی تولیدمحصولات ارگانیک وسالم

26

1306022001

کمکهای فنی واعتباری جهت توسعه تولید کودهای زیستی

27
1306023001
حفظ و حراست منابع ژنی و اصلاح نژاد دام و طیور
 281306033005
تثبیت کانونهای بحرانی گرد و غبار با منشا داخلی استان خوزستان (169-530000)
 291307002111
ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه ارس 

30

1307002112

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه جازموریان-هامون

 30-1اصلاحیه شماره(1)
 ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه جازموریان-هامون
 311307002113
 ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه دریاچه ارومیه
 32 1307002114ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه دریای عمان 
33
 1307002115ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه دز-خارج ازاستان خوزستان

34

1307002116

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه دشت لوت

35
 1307002117ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی حوضه زاینده رود 

36

1307002118

ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه کارون-خارج ازاستان خوزستان

 371307002119
ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی حوضه کرخه - خارج از خوزستان 
 381307002120
ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی حوضه گرگان و دشت 
38-1
اصلاحیه شماره(1) ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی حوضه گرگان و دشت
 391307002121
 ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه مرکزی
40
 1307002122ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه موند 
41
1307002183
ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی فرعی البرز
42
1307002219
ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی حوضه اترک
 42-1اصلاحیه شماره(1)
ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی حوضه اترک
43
 1307002220ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی حوضه سفیدرود
441307002221ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه مرزی غرب کشور
 44-1اصلاحیه شماره(1)
ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه مرزی غرب کشور 
 44-2اصلاحیه شماره(2) ساختمان شبکه های آبیاری وزهکشی حوضه مرزی غرب کشور

45

1307002228

کمکهای فنی واعتباری شبکه فرعی آبیاری وزهکشی حوضه های آبریزکشور

موافقتنامه فعالیتهای هزینه ای (جاری) سال 96

 

 ردیف

شماره ردیف

عنوان ردیف

 1  101000-12 افزایش سرمایه صندوق های حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی و ایجادشهرکهای کشاورزی..
 1-1اصلاحیه شماره(1)
افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی...
2
 101000-13 تسویه بدهی های دولت... (اوراق تسویه خزانه)-شماره 18
3
 101000-15 تسویه بدهی های دولت ... مربوط به خرید محصولات استراتژیک کشاورزی
4

520000-2

پرداخت یارانه نهاده ها وعوامل تولیدکشاورزی

5

520000-4

پرداخت ضرر وزیان یارانه سود خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی... 

6

520000-5

تفاوت قیمت تعیین شده کالاو خدمات وجبران ضرر وزیان ناشی از...(شماره9)

6-1
 520000-5تفاوت قیمت تعیین شده کالا وخدمات وجبران ضرر وزیان ناشی از...(شماره 16)
7
520000-6کمک بلاعوض، یارانه سود و کارمزد....(ضرر و زیان سال94 شرکت پرورش کرم ابریشم)
8
 520000-19یارانه نان
8-1
اصلاحیه(شماره1)
یارانه نان
9
 530000-9  سرمایه اولیه صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
10
 530000-32 اخذمابه التفاوت ازکالاهای وارداتی موضوع بند1 ماده13قانون الحاق موادی به قانون تنظیم..
11

530000-95

وزارت جهادکشاورزی-هزینه واحدهای تولیدی خدماتی استانی

12
 530000-138اجرای سیاستهای حمایتی توسعه کشت دانه های روغنی و چغندرقندوتامین سرمایه(سهم دولت 
12-1
 اصلاحیه(شماره1) اجرای سیاستهای حمایتی توسعه کشت دانه های روغنی و چغندرقندوتامین سرمایه(سهم دولت
 13 550000-57ارتقاء ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی
14

550000-61

ساماندهی،تولید،فرآوری،تجارت،تبلیغ و خرید تضمینی چای کشور

14-1
اصلاحیه(شماره1) ساماندهی،تولید،فرآوری،تجارت،تبلیغ و خرید تضمینی چای کشور
15
 550000-73توسعه کشت دانه های روغنی
16
جدول تبصره14
 بند 6 جدول مصارف تبصره14 قانون بودجه96 باموضوع هدفمندی یارانه ها
17
موضوع ماده12
 جزء 1 ردیف 12 ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
17-1
اصلاحیه شماره(1)
                            "       "         "         "
تاریخ به روز رسانی:
1397/06/06
تعداد بازدید:
16237
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal